English
Slovenčina

Cash4Hunt spol. s r. o.

Kontakt na Operátora
Mobil: +421 905 360 224
E-Mail: c4h@cash4hunt.com

Sielnica 133
Sliač 962 31

IČO: 47818786
DIČ: 2024143033

Cash4Hunt spol. s r. o.
so sídlom Sielnica 133, 962 31 Sliač, Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 27219/S